baner strona glowna

sw.TeresaWspólnota Misji św. Teresy od Dzieciątka Jezus

Czym jest Misja św. Teresy

Misja św. Teresy jest ruchem modlitewnym w Kościele Rzymskokatolickim, którego celem jest modlitwa za kapłanów. Charyzmatem grup Misji jest życie duchowością św. Teresy od Dzieciątka Jezus, poznanie duchowości karmelitańskiej (w szczególności zaś terezjańskiej) oraz wejście na "Małą Drogę" duchową św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Celem formacji duchowej jest także głębsze uświadomienie roli kapłaństwa i życia konsekrowanego w Kościele.

W Misji św. Teresy osoba świecka, nazywana "Aniołem Modlitwy", obejmuje opieką duchową jednego kapłana (lub kleryka) znając tylko jego imię. Zobowiązaniem Anioła Modlitwy jest codzienne odmawianie modlitwy do Matki Bożej Kapłanów, którą posługuje się Misja na całym świecie. Każda osoba świecka może zgłosić się do modlitwy za kapłanów.

Misja w szczególny sposób stara się kierować do dzieci i młodzieży, dla których organizowane są grupy modlitewne w duchowości "Małej Drogi" św. Teresy, prowadzone przez świeckich animatorów. W ramach Misji św. Teresy istnieją także modlitewne grupy osób dorosłych.

Powstanie Misji św. Teresy

Misja św. Teresy z Lisieux powstała we Francji w latach sześćdziesiątych XX wieku (jako Misja Terezjańska), z inicjatywy księdza Bruno Thevenin, w czasach głębokiego kryzysu w kościele francuskim. W Polsce natomiast rozwija się od 1995 roku (we Wrocławiu od 1996 roku), jej opiekunem duchowym i Moderatorem jest ksiądz Ludwik Nowakowski.

Misja św. Teresy, Misja "Modlitwy za Kapłanów" została przyjęta przez władze kościelne Archidiecezji Warszawskiej (Kuria Metropolitalna Warszawska, Teczka Duszpasterska nr 59 z 15 maja 1996 roku, str. 54). Pierwszego października 2008 roku natomiast zatwierdzono Statut Misji dekretem nr 5047/A/2008.

Misja św. Teresy we Wrocławiu

Wrocławska wspólnota Misji św. Teresy od Dzieciątka Jezus jest modlitewną grupą osób dorosłych.

Do udziału w modlitwie za osoby duchowne, szczególnie za kapła-nów, zapraszamy osoby powyżej 16go roku życia, pragnące wspie- rać kapłanów na drodze ich świętego powołania. Pogłębieniu więziz Bogiem, a także więzi ze wspólnotą osób, służą spotkania modli-tewne prowadzone w duchu "małej drogi". Członkowie Misji starająsię wzorować w tym względzie, na swojej siostrze św.Teresie od Dzieciątka Jezus. Pogłębieniu tych więzi , służy też wspólnotoweuczestnictwo w Adoracjach Najświętszego Sakramentu w parafiiśw.Henryka oraz udział w nabożeństwach w karmelitańskie świętatj.1października we Wspmnienie św.Teresy od Dzieciątka Jezus czy16 lipca - we Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel.(Sprawowane w Kaplicy Sióstr Karmelitanek oraz w kościele oo.Karmelitów we Wrocławiu). Uczestniczymy także w corocznychrekolekcjach misyjnych oraz Święcie Misji organizowanych przez
naszego Moderatora i Sekretariat Misji.Zachęcamy do odwiedzenia internetowej strony Misji św.Teresy abyzapoznać się z tym Dziełem (www.misjateresy.pl).W parafialnej witrynie są zamieszczane okolicznościowe materiały
i inne ważne dla Misji materiały.
 

 Kontakt: Animatorka Misji Halina Zakrzewska tel. 536 611 677.

Nasze comiesięczne spotkania służą pogłębieniu więzi z Bogiem, a także więzi między wspólnotą osób. Staramy się wzorować w tym względzie na naszej siostrze św. Teresie od Dzieciątka Jezus. W miarę możliwości, uczestniczymy w pierwszoczwartkowych Adoracjach Najświetszego Sakramentu w naszej parafii. W święta karmelitańskie (1 października – Wspomnienie św. Teresy od dzieciątka Jezus, 16 lipca – Naświetszej Marii Panny z Góry Karmel) uczestniczymy w nabożeństwach w zakonach karmelitańskich we Wrocławiu.

Spotkania każdej wspólnoty Misji św.Teresy rozpoczynają się od "modlitwą ciszy", następnie odmawiana jest modlitwa brewiarzowa (np.Nieszpory), po niej czytana jest katecheza naszego Moderatora i ojca duchowego Ks.Ludwika Nowakowskiego. Na zakończenie
spotkania odmawiamy Modlitwę do Matki Bożej Kapłanów.
 

Święta Teresa i jej charyzmat

Święta Teresa z Lisieux we Francji, zwana Małą Teresą - karmelitanka, której zakonne imię to Teresa od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza. Żyła w latach 1873-1897. Została kanonizowana 17 maja 1925 roku, przez papieża Piusa XI. Jest patronką Misji i Misjonarzy. 19 października 1997 r. została mianowana Doktorem Kościoła przez papieża Jana Pawła II.

Święta ta wskazała najkrótszą drogę do nieba. Jej geniusz wyrażał się w zrozumieniu istoty przesłania Ewangelii. Jej odwaga – w poważnym potraktowaniu prawdy o miłosierdziu Bożym. Wytyczoną przez siebie, najkrótszą drogę do nieba nazwała „małą drogą”. Na temat swojego pragnienia nieba napisała następujące słowa: „Dobry Bóg nie wzbudzałby pragnień, które nie mogą się spełnić, a zatem, pomimo że jestem tak mała, mogę pragnąć świętości. Co prawda, wzrastać – to dla mnie rzecz niemożliwa, muszę więc znosić siebie taką, jaką jestem, z wszystkimi swoimi wadami. Chcę jednak szukać sposobu, by dotrzeć do nieba małą drogą, prostą, krótką, małą drogą zupełnie nową." Teresa całkowicie zrewolucjonizowała nasz sposób pojmowania świętości, którą można osiągnąć przez: miłość, dziecięctwo, pokorę, ufność, wyrzeczenia, maleńkość.

Uwaga !!
- Zpowodu pandemii koronawirusa spotkania wspólnoty Misji
św.Teresy (w salce katechetycznej przy parafii św. Henryka)
są zawieszone do odwołania.
- 26 września 2020r. z okazji Jubileuszu 25 lecia powstania Misji
św.Teresy w Polsce, odbyły się okolicznościowe uroczystości
w Niepokalanowie. Mszy św. przewodniczył Ks.Biskup Tadeusz
 Pikus. Udział wzięła animatorka wrocławskiej wspólnoty Misji.
 

Sekretariat Misji św. Teresy:

Parafia Podwyższenia Krzyża Św.

ul.Słomiana 2/4

01-353 Warszawa

www.misja.teresy.org.pl

Animatorka wrocławskiej wspólnoty modlitewnej:

Halina Zakrzewska
tel.kom. 536-611-677

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Copyright © 2016-2019 Parafia pw. Św. Henryka we Wrocławiu. All Rights Reserved. Powered by Perucki.pl