baner strona glowna

XVII Niedziela Zwykła - 30 lipca 2017 r.

7.00 ++ Rodzice Helena + Jan Nowaczyk ++ i zmarli z Rodziny

  9.00 ++ Rodzice Marianna + Władysław (on) + Stanisław ++ i zmarli z Rodziny

  9.00 W int. dziękczynnej za uratowanie życia całemu oddziałowi Kardiologii w szpitalu przy
ul. Weigla oraz pani dr Marii Bednarz z prośbą o zdrowie, bł. Boże i potrzebne łaski -wdzięczna pacjentka Janina.

11.00 W int. Alicji i Sławomira Sidorowicz w 50 r. ślubu, intencja dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błog. Boże i dalszą opiekę MB

11.00 + Brat Józef (31 r. śm.) + Bratowa Helena

12.30 Za Parafian

12.30 W int. Marii i Stanisława Grabowskich w 50 r. ślubu dziękczynna za otrzymane łaski
z prośbą o błog. Boże i dalszą opiekę MB,

18.30 + Adam Baran (8 r. śm.) + Dariusz Foryś, ++ z rodz. Baranów i Gwoźdźiów

20.00 ++ Rodzice Kazimiera (ona), Jan, ++ i zmarli z rodziny

XVII Niedziela Zwykła - 30powstanie w lipca 2017 r.

Mija połowa wakacji. 1 sierpnia, przypada 73. rocznica wybuchu powstania warszawskiego. Pamiętajmy w modlitwie o tych,  którzy za naszą wolność oddali życie. Sierpień to również czas kiedy wiele osób podejmuje się całkowitej lub czasowej abstynencji od wszelkich używek, zwłaszcza od alkoholu.

Przez cały sierpień zapraszamy na adoracyjną modlitwę w intencji naszej Ojczyzny po mszy wieczornej do godz. 20.00

Przypominamy, że w naszej parafii trwa peregrynacja figury MB Fatimskiej. Rodziny pragnące przyjąć w kolejnych tygodniach u siebie MB mogą zapisywać się w zakrystii. Figura do kolejnej rodziny jest przekazywana w środę podczas Mszy
z Nowenną do MBNP.

XVI Niedziela Zwykła - 23 lipca 2017 r.

7.00 + mama Marianna (pół roku od śmierci), tata Władysław (2 r. śm.)

9.00 + REZERWACJA

11.00 ++ z rodz. Drozda, Sander, Krąpców,

12.30 Za Parafian

12.30 W int. Agnieszki i Krzysztofa w 20 r. ślubu i ich syna Piotrusia, w int. Tomasza i Małgorzaty w 10 r. ślubu i ich syna Wojtusia dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błog. Boże i dalszą opiekę MB.

18.30 + Józef Bielecki ++ z rodz. Gąsiorków, Stanisława (ona) Kaczówka, Tekla Kozieja,

20.00 + Stanisława (ona) Proksa (40 r. śm.)+Zdzisław  ++ z rodziny

droga JezusXVI Niedziela Zwykła - 23 lipca 2017 r.

Trwa pełnia lata, wakacji, urlopów. To nie jest czas wolny od przykazań Bożych i kościelnych. Niech sprzyja pogłębieniu naszych relacji z Panem Bogiem, umocnieniu wiary, nawróceniu. Temu właśnie służy każda niedzielna Eucharystia. Nie rezygnujmy z tego najcenniejszego spotkania z Panem Jezusem, tak łatwo tłumacząc to wakacjami, oddaleniem świątyni. Wierzyć w Chrystusa – to znaczy być Jego świadkiem wobec bliźnich i świata. Obliguje nas do tego sam Zbawiciel. „Idźcie i głoście”!

W czasie wakacji – lipiec, sierpień

Msze św. w tygodniu o godz. 7.00 i 18.30, w niedziele bez zmian.

Kancelaria parafialna czynna we wtorek, środę i czwartek od 16.00 do 18.00.

XV Niedziela Zwykła - 16 lipca 2017 r

7.00 + Wacław Jeziorek (2 r. śm.), bracia Jerzy, Edward, Rodzice Zofia, Franciszek Porysiak
++ babcie i dziadkowie

9.00 + Maria Bazan (20 r. śm.) (kierowniczka zespołu charytatywnego)

9.00 + Piotr Krasucki, ++ rodzice Stanisław i Zofia Buzdygan

11.00 + Tadeusz Pęcherski (1 r. śm.)

12.30 Za Parafian

12.30 Apostolat Zbawczego Cierpienia: W int. ks. proboszcza Krzysztofa w 25 r. święceń kapłańskich. Dziękczynna za dar posługi sakramentalnej. Jednocześnie prosimy za przyczyną MB Fatimskiej o łaskę zdrowia, błog. Boże i Dary Ducha św. z okazji zbliżających się Imienin.

18.30 + Aleksandra (ona), Leon Nowogrodzki, Janina, Helena, Stefania, Kazimiera, Stanisław,

20.00 + Henryka Nowacka, Aniela, Józef Bożek

droga JezusXV Niedziela Zwykła - 16 lipca 2017 r.

Pamiętajmy o właściwym wykorzystaniu podarowanego nam czasu wakacji. To nie jest czas wolny od przykazań Bożych i kościelnych. Niech sprzyja pogłębieniu naszych relacji z Panem Bogiem, umocnieniu wiary, nawróceniu. Temu właśnie służy każda niedzielna Eucharystia. Nie rezygnujmy z tego najcenniejszego spotkania z Panem Jezusem, tak łatwo tłumacząc to wakacjami, oddaleniem świątyni. Wierzyć w Chrystusa – to znaczy być Jego świadkiem wobec bliźnich
i świata. Obliguje nas do tego sam Zbawiciel. „Idźcie i głoście”!

W czasie wakacji – lipiec, sierpień

  • Msze św. w tygodniu o godz. 7.00 i 18.30, w niedziele bez zmian
  • Kancelaria parafialna czynna we wtorek, środę i czwartek od 16.00 do 18.00

XIV Niedziela Zwykła - 9 lipca 2017 r.

7.00 + Eugeniusz Zubrzycki (15 r śm.)

9.00 ++ Frydolin, Bernard, Katarzyna, Bernard, Konrad, Maria, Franciszek, Urszula, Józef, Irena, Bernard i zmarli z Rodziny

11.00 + Stanisław Miarka

12.30 Za Parafian

12.30 w int. Julian i Marianna Mikijaniec 50 – lecie ślubu: – z podziękowaniem za wszelkie dobro i z prośbą o zdrowie, opiekę Matki Najświętszej i Boże błog. na dalsze lata wspólnego życia

18.30 ++ Bonifacy i Robert Szymańscy; Marianna, Julian, Jerzy, Edward, Jan – zm. z Rodz. Bondel

20.00 + Emilia Sokół (20 r. śm.), +Marianna Łukaszewska (7 r. śm.)

witrazaa 02aXIV Niedziela Zwykła - 9 lipca 2017 r.

Dziś kolejna lipcowa niedziela, 14. w tak zwanym okresie zwykłym roku liturgicznego. W czasie wakacji i urlopów nie zapominajmy o świętowaniu dnia Pańskiego. Niech na trasach wakacyjnych wędrówek nie zabraknie świątyń. W każdej z nich na spotkanie z nami czeka Zbawiciel – Jezus Chrystus. Pamiętajmy, aby nasze zachowanie w czasie ich zwiedzania było nacechowane powagą i należną czcią dla Pana Boga obecnego w Najświętszym Sakramencie. Pamiętajmy o godnym stroju, o ciszy i choćby krótkiej modlitwie uwielbienia.

 Wolontariusze fundacji Studio Wschód  bardzo dziękują za ofiarność. Zebrali do puszek 3 680.97 zł.

W czasie wakacji – lipiec, sierpień

Msze św. w tygodniu o godz. 7.00 i 18.30, w niedziele bez zmian

Kancelaria parafialna czynna we wtorek, środę i czwartek od 16.00 do 18.00

XIII Niedziela Zwykła - 2 lipca 2017 r.

7.00 ++ Zofia, Piotr, Marian – z Rodziny Kowalczyków; Katarzyna, Helenka (dziecko),

             Bolesław – z Rodziny Ławniczek

9.00  W intencji Karola Dajczaka z okazji 12 urodzin, o zdrowie, bł. Boże i potrzebne 

         łaski, a także o opiekę świętego patrona

9.00 Z podziękowaniem za 50 lat małżeństwa: Bożeny i Kazimierza Ziółek i z prośbą

         o zdrowie i błogosławieństwo Boże na dalsze lata ich wspólnego życia

11.00 Z podziękowaniem za 50 lat małżeństwa: Małgorzaty i Andrzeja i 25 lat 

          małżeństwa Elżbiety i Mateusza z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże na 

          dalsze lata ich wspólnego życia

11.00 ++ W intencji poległych na Kresach

12.30 Za Parafian

12.30 W intencji Róż Różańcowych – Intencja Ewangelizacyjna: Aby nasi bracia,

          którzy oddalili się od wiary, mogli również za sprawą naszej modlitwy
          i ewangelicznego świadectwa, odkryć na nowo bliskość miłosiernego Pana 
          i piękno życia chrześcijańskiego

18.30 ++ Przemysław (8 r.śm.), Zenobia (f) (12 r.śm.) i zmarli z Rodziny, aby mogli  

               cieszyć się wiecznym szczęściem z Chrystusem w niebie

20.00  + Brat Krzysztof (41 r.śm.)

droga Jezus

XIII Niedziela Zwykła - 2 lipca 2017 r.

Dziś pierwsza lipcowa niedziela. Niech trwające wakacje, zwłaszcza naszych dzieci i młodzieży, staną się okazją do pogłębienia wiary przeżywanej 

w bezpośrednim kontakcie z przyrodą. Jednocześnie nie zapominajmy, że każdy z nas, jako katolik, ma obowiązek uczestniczenia w niedzielnej Mszy Świętej, która jest źródłem ożywczej łaski, przynosi pokój i zbawienie. Dbając o ciało, zadbajmy także o naszego ducha. Zadbajmy, aby nasza wspólnota z Panem Bogiem i bliźnimi ciągle się pogłębiała.

1. W czasie wakacji – lipiec, sierpień – następują zmiany w godzinach celebracji Mszy św. i pracy kancelarii.

        Msza św.                 w tygodniu   – o godz. 7.00 i 18.30

                                  w niedzielę  – o godz. 7.00, 9.00, 11.00, 12.30, 18.30 i 20.00

   kancelaria parafialna czynna we wtorek, środę i czwartek od 16.00 do 18.00

Copyright © 2016-2018 Parafia pw. Św. Henryka we Wrocławiu. All Rights Reserved. Powered by Perucki.pl