baner strona glowna

KrzyzXX Niedziela Zwykła - 20 sierpnia 2017 r.

W sierpniu często nasze myśli i modlitwy kierujemy do Matki Bożej. W ubiegłym tygodniu celebrowaliśmy jedną z największych uroczystości w Kościele: Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. We wtorek, 22 sierpnia, będziemy radowali się Maryją – Królową. Od najwcześniejszych wieków Kościół wierzył w królowanie Maryi. Wiele narodów i państw obrało Maryję za swoją Królową.W wielu parafialnych świątyniach i sanktuariach dziękujemy za tegoroczne zbiory. Zwyczaj ten spotykamy w Kościele już od IX wieku. Dojrzałe owoce, kwiaty i zboża są symbolem dojrzałości duchowej Maryi i pełni łask, jakimi Pan Bóg Ją obdarzył.

Parafialny Zespół Caritas dziękuje za przyniesione zioła i kwiaty do wykonania bukiecików na Uroczystość Wniebowzięcia NMP. Uzyskaną kwotę 2098 zł przeznaczy się na pomoc dla dzieci.

droga JezusXIX Niedziela Zwykła - 13 sierpnia 2017 r.

Dzisiaj po każdej Mszy św. odbędzie się zbiórka ofiar do puszek na rozpoczęty remont naszego kościoła. W ubiegłym miesiącu zebraliśmy kwotę 3800 zł. wraz z indywidualnymi wpłatami na konto parafii. Wszystkim ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg zapłać. Wszystkie prace polecamy modlitwie naszych Parafian.

We wtorek, 15 sierpnia, będziemy obchodzić uroczystość Wniebowzięcia NMP. Prawdę wiary o tym, że Maryja po ziemskim życiu z ciałem i duszą została wzięta do chwały niebieskiej i wywyższona przez Pana Boga jako Królowa, ogłosił papież Pius XII w 1950 roku. Ta proklamacja dogmatu była przypieczętowaniem starodawnej tradycji. Msze św. o 7.00, 9.00, 11.00, 12.30 i 18.30. Nie ma mszy o 20.00.

powstanie wXVIII Niedziela Zwykła - 06 sierpnia 2017 r.

W dzisiejszą niedzielę przypada święto Przemienienia Pańskiego. Wydarzenie to było umocnieniem wiary Apostołów przed męką Pana Jezusa. Jest ono również zaproszeniem do prowadzenia intensywnego życia wewnętrznego, poznawania Pana Boga na drodze sakramentów i modlitwy.

Przez cały sierpień zapraszamy na adoracyjną modlitwę w intencji naszej Ojczyzny po mszy wieczornej do godz. 20.00

Przypominamy, że w naszej parafii trwa peregrynacja figury MB Fatimskiej. Rodziny pragnące przyjąć w kolejnych tygodniach u siebie MB mogą zapisywać się w zakrystii. Figura do kolejnej rodziny jest przekazywana w środę podczas Mszy z Nowenną do MBNP.

droga JezusXXI Niedziela Zwykła - 27 sierpnia 2017 r.

1.Wakacje, urlopy dobiegają końca. Na progu nowego roku szkolnego apelujemy o dołożenie wszelkich starań, aby uczestnictwo dzieci i młodzieży w katechezie szkolnej było od samego początku pełne świadomego zaangażowania. Wzrost wiary i wrażliwość na prawo Boże nie dokonują się okazjonalnie, ale przez systematyczne słuchanie i rozważanie słowa Bożego na katechezie i podczas niedzielnej Eucharystii.

2. Od września rozpoczynamy katechezy przygotowujące do przyjęcia sakramentów: Spowiedzi i Komunii św. oraz Bierzmowania. Rodziców prosimy o zainteresowanie się sprawą uczęszczania dzieci i młodzieży na katechizację i przypominamy, że uczniowie mają moralny obowiązek pogłębiać swoją wiedzę religijną.

XVII Niedziela Zwykła - 30 lipca 2017 r.

7.00 ++ Rodzice Helena + Jan Nowaczyk ++ i zmarli z Rodziny

  9.00 ++ Rodzice Marianna + Władysław (on) + Stanisław ++ i zmarli z Rodziny

  9.00 W int. dziękczynnej za uratowanie życia całemu oddziałowi Kardiologii w szpitalu przy
ul. Weigla oraz pani dr Marii Bednarz z prośbą o zdrowie, bł. Boże i potrzebne łaski -wdzięczna pacjentka Janina.

11.00 W int. Alicji i Sławomira Sidorowicz w 50 r. ślubu, intencja dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błog. Boże i dalszą opiekę MB

11.00 + Brat Józef (31 r. śm.) + Bratowa Helena

12.30 Za Parafian

12.30 W int. Marii i Stanisława Grabowskich w 50 r. ślubu dziękczynna za otrzymane łaski
z prośbą o błog. Boże i dalszą opiekę MB,

18.30 + Adam Baran (8 r. śm.) + Dariusz Foryś, ++ z rodz. Baranów i Gwoźdźiów

20.00 ++ Rodzice Kazimiera (ona), Jan, ++ i zmarli z rodziny

XVII Niedziela Zwykła - 30powstanie w lipca 2017 r.

Mija połowa wakacji. 1 sierpnia, przypada 73. rocznica wybuchu powstania warszawskiego. Pamiętajmy w modlitwie o tych,  którzy za naszą wolność oddali życie. Sierpień to również czas kiedy wiele osób podejmuje się całkowitej lub czasowej abstynencji od wszelkich używek, zwłaszcza od alkoholu.

Przez cały sierpień zapraszamy na adoracyjną modlitwę w intencji naszej Ojczyzny po mszy wieczornej do godz. 20.00

Przypominamy, że w naszej parafii trwa peregrynacja figury MB Fatimskiej. Rodziny pragnące przyjąć w kolejnych tygodniach u siebie MB mogą zapisywać się w zakrystii. Figura do kolejnej rodziny jest przekazywana w środę podczas Mszy
z Nowenną do MBNP.

XVI Niedziela Zwykła - 23 lipca 2017 r.

7.00 + mama Marianna (pół roku od śmierci), tata Władysław (2 r. śm.)

9.00 + REZERWACJA

11.00 ++ z rodz. Drozda, Sander, Krąpców,

12.30 Za Parafian

12.30 W int. Agnieszki i Krzysztofa w 20 r. ślubu i ich syna Piotrusia, w int. Tomasza i Małgorzaty w 10 r. ślubu i ich syna Wojtusia dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błog. Boże i dalszą opiekę MB.

18.30 + Józef Bielecki ++ z rodz. Gąsiorków, Stanisława (ona) Kaczówka, Tekla Kozieja,

20.00 + Stanisława (ona) Proksa (40 r. śm.)+Zdzisław  ++ z rodziny

droga JezusXVI Niedziela Zwykła - 23 lipca 2017 r.

Trwa pełnia lata, wakacji, urlopów. To nie jest czas wolny od przykazań Bożych i kościelnych. Niech sprzyja pogłębieniu naszych relacji z Panem Bogiem, umocnieniu wiary, nawróceniu. Temu właśnie służy każda niedzielna Eucharystia. Nie rezygnujmy z tego najcenniejszego spotkania z Panem Jezusem, tak łatwo tłumacząc to wakacjami, oddaleniem świątyni. Wierzyć w Chrystusa – to znaczy być Jego świadkiem wobec bliźnich i świata. Obliguje nas do tego sam Zbawiciel. „Idźcie i głoście”!

W czasie wakacji – lipiec, sierpień

Msze św. w tygodniu o godz. 7.00 i 18.30, w niedziele bez zmian.

Kancelaria parafialna czynna we wtorek, środę i czwartek od 16.00 do 18.00.

XV Niedziela Zwykła - 16 lipca 2017 r

7.00 + Wacław Jeziorek (2 r. śm.), bracia Jerzy, Edward, Rodzice Zofia, Franciszek Porysiak
++ babcie i dziadkowie

9.00 + Maria Bazan (20 r. śm.) (kierowniczka zespołu charytatywnego)

9.00 + Piotr Krasucki, ++ rodzice Stanisław i Zofia Buzdygan

11.00 + Tadeusz Pęcherski (1 r. śm.)

12.30 Za Parafian

12.30 Apostolat Zbawczego Cierpienia: W int. ks. proboszcza Krzysztofa w 25 r. święceń kapłańskich. Dziękczynna za dar posługi sakramentalnej. Jednocześnie prosimy za przyczyną MB Fatimskiej o łaskę zdrowia, błog. Boże i Dary Ducha św. z okazji zbliżających się Imienin.

18.30 + Aleksandra (ona), Leon Nowogrodzki, Janina, Helena, Stefania, Kazimiera, Stanisław,

20.00 + Henryka Nowacka, Aniela, Józef Bożek

droga JezusXV Niedziela Zwykła - 16 lipca 2017 r.

Pamiętajmy o właściwym wykorzystaniu podarowanego nam czasu wakacji. To nie jest czas wolny od przykazań Bożych i kościelnych. Niech sprzyja pogłębieniu naszych relacji z Panem Bogiem, umocnieniu wiary, nawróceniu. Temu właśnie służy każda niedzielna Eucharystia. Nie rezygnujmy z tego najcenniejszego spotkania z Panem Jezusem, tak łatwo tłumacząc to wakacjami, oddaleniem świątyni. Wierzyć w Chrystusa – to znaczy być Jego świadkiem wobec bliźnich
i świata. Obliguje nas do tego sam Zbawiciel. „Idźcie i głoście”!

W czasie wakacji – lipiec, sierpień

  • Msze św. w tygodniu o godz. 7.00 i 18.30, w niedziele bez zmian
  • Kancelaria parafialna czynna we wtorek, środę i czwartek od 16.00 do 18.00

Copyright © 2016-2018 Parafia pw. Św. Henryka we Wrocławiu. All Rights Reserved. Powered by Perucki.pl