baner strona glowna

Spośród wielu grup istniejących przy każdej parafii na szczególną uwagę zasługują ministranci, ponieważ to oni stoją najbliżej ołtarza służąc samemu Bogu.  

Słowo ministrant pochodzi od łacińskiego słowa ministrare (służyć). Ministrant to chłopiec, który jest pomocnikiem kapłana przy sprawowaniu Mszy świętej i podczas innych nabożeństw liturgicznych. Jest to trudna i odpowiedzialna służba, wymagająca nieraz wyrzeczeń, ale dająca wszystkim wiele satysfakcji. Służba ministrantów jest często doceniana przez wiernych, którzy lepiej przeżywają całą liturgię, zwłaszcza niedzielną.

Znamienne są słowa papieża Jana Pawła II, jakie wypowiedział 25 kwietnia 2002 r. w Rzymie podczas spotkania z ministrantami: „Wasza służba jest czymś szczególnym, co pozwala nam doświadczyć obecności i skutecznego działania Chrystusa w liturgii (...). Eucharystia jest cudownym źródłem, z którego musicie wciąż czerpać odwagę i siłę, konieczną aby żyć jak prawdziwi chrześcijanie i świadczyć wszędzie o miłości Boga do całego stworzenia”.

Patronem ministrantów jest św. Stanisław Kostka.

W naszej parafii nabór do wspólnoty ministranckiej odbywa się w maju podczas białego tygodnia po I-szej Komunii św. Zapraszamy wszystkich chłopców, którzy pragną służyc przy ołtarzu do wstępowania w szeregi ministrantów.

 

 

Oprócz posługi na mszach św. i różnych nabożeństwach ministranci towarzyszą kapłanom w czasie wizyty duszpasterskiej.

 

 

 

 

Lektorzy

Lektor czyta Słowo Boże podczas Mszy świętej i nabożeństw, za wyjątkiem Ewangelii. Może także w procesji nieść lekcjonarz i ewangeliarz, wykonywać modlitwę wiernych. Lektor posiada swoją własną funkcję liturgiczną i wykonuje ją, chociażby obecni byli duchowni wyższych stopni. Może on podawać także intencje modlitwy powszechnej. Gdy nie ma psalmisty, wówczas lektor może wykonać śpiew między czytaniami. Na urząd lektora powoływane są osoby posiadające dobrą wymowę. Lektor ma kochać Pismo św., poznawać je i chętnie czytać. Strojem lektora jest alba przepasana cingulum.

Copyright © 2016-2023 Parafia pw. Św. Henryka we Wrocławiu. All Rights Reserved. Powered by Perucki.pl