baner strona glowna

teresa

Wspólnota Misji św.Teresy od Dzieciątka Jezus

Czym jest Misja św.Teresy

Misja św. Teresy jest ruchem modlitewnym w Kościele Rzymskokatolickim, którego celem jest modlitwa za kapłanów. Charyzmatem grup Misji jest życie duchowością św. Teresy od Dzieciątka Jezus, poznanie duchowości karmelitańskiej (w szczególności zaś terezjańskiej) oraz wejście na "Małą Drogę" duchową św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Celem formacji duchowej jest także głębsze uświadomienie roli kapłaństwa i życia konsekrowanego w Kościele. W Misji św.Teresy osoba świecka, nazywana "Aniołem Modlitwy", obejmuje opieką duchową jednego kapłana (lub kleryka) znając tylko jego imię. Zobowiązaniem Anioła Modlitwy jest codzienne odmawianie modlitwy do Matki Bożej Kapłanów, którą posługuje się Misja na całym świecie. Każda osoba świecka może zgłosić się do modlitwy za kapłanów. Misja w szczególny sposób stara się kierować do dzieci i młodzieży, dla których organizowane są grupy modlitewne w duchowości "Małej Drogi" św.Teresy, prowadzone przez świeckich animatorów. W ramach Misji św.Teresy istnieją także modlitewne grupy osób dorosłych.

Powstanie Misji św.Teresy w Polsce

Misja św.Teresy w Polsce , jest duchową siostrą Misji Terezjańskiej z Francji.

Misja św.Teresy z Lisieux powstała we Francji w latach szceśćdziesiątych XX wieku (jako Misja Terezjańska), z inicjatywy księdza Bruno Thevenin, w czasach głebokiego kryzysu w kościele francuskim. W Polsce natomiast Misja św.Teresy rozwija się od 1995 roku , jej opiekunem duchowym i Moderatorem jest ks.dr Ludwik Nowakowski.

Misja św.Teresy, Misja "Modlitwy za Kapłanów" została przyjęta przez władze kościelne Archidiecezji Warszawskiej ( Kuria Metropolitalna Warszawska, Teczka Duszpasterska nr 59 z 15 maja 1996 roku, str. 54). Pierwszego października 2008 roku natomiast zatwierdzono Statut Misji dekretem nr 5047/A/2008.

Misja św.Teresy we Wrocławiu

Powstanie wrocławskiej wspólnoty Misji św.Teresy, jej początek, jest owocem pieszej pielgrzymki na Jasną Górę, w sierpniu 1996r. . Młodzi ludzie z wrocławskich parafii, w niej uczestniczący, zauroczeni ideą "Modlitwy za Kapłanów", wzięli udział w rekolekcjach animatorów Misji św.Teresy w Warszawie ( powstałej rok wcześniej ).

Rekolekcje poprowadził założyciel Misji Terezjańskiej we Francji ks.Bruno Thevenin.

W ten sposób Misja św.Teresy w Polsce, duchowo związana z tym Dziełem została zaszczepiona we Wrocławiu. W 1997r. dziękując Opatrzności Bożej za owoce Między- narodowego Kongresu Eucharystycznego we Wrocławiu, dzieci z Eucharystycznego Ruchu Młodych, z parafii św.Henryka we Wrocławiu zostały "Aniołami modlitwy". Od roku 2002 wrocławska wspólnota Misji św.Teresy od Dzieciątka Jezus , jako modlitewna grupa osób dorosłych , za zgodą ówczesnego proboszcza ks.Prałata Mirosława Ratajczaka jest jedną z parafialnych grup modlitewnych .

Wrocławska wspólnota Misji św.Teresy

W charyzmat Misji św.Teresy wpisana jest modlitwa do Matki Bożej Kapłanów a także formacja duchowa , służąca pogłębieniu więzi z Bogiem oraz ze wspólnotą osób, w duchu "małej drogi". Członkowie Misji starają się w tym względzie wzorować na swojej siostrze św.Teresie od Dzieciątka Jezus. Pogłębieniu tych więzi służą: wspólno- towe uczestnictwo w Adoracjach Najświętszego Sakramentu ( w I niedzielę marca i września ) w parafii św.Henryka , udział w nabożeństwach w karmelitańskie święta 1 października ( Wspomnienie św.Teresy od Dzieciątka Jezus ) oraz 16 lipca ( Najświę- tszej Maryi Panny z Góry Karmel ) sprawowanych w Kaplicy Sióstr Karmelitanek oraz w kościele o.o.Karmelitów a także spotkania formacyjno-modlitewne Misji. Uczestniczymy też w corocznych rekolekcjach misyjnych ( maj/czerwiec ) oraz Święcie Misji ( październik ) organizowanych przez naszego Moderatora i Sekretariat Misji.

Uwaga !! Z powodu pandemii spotkania formacyjno-modlitewne zostały zawieszone.

Zapraszamy do udziału w modlitwie za osoby duchowne, szczególnie za kapłanów, osoby powyżej 16 go roku życia, które pragną wspierać kapłanów na drodze ich świętego powołania. Jeśli chcesz zostać "Aniołem modlitwy" możesz to uczynić, zgłaszając swoją deklarację poprzez stronę internetową www.misjateresy.pl lub wysyłając ją na adres Sekretariatu Misji a także przez animatora Misji.

Kim jest "Anioł modlitwy" ?

Anioł Modlitwy jest zjednoczony z osobą duchowną , za którą się modli. Chociaż pozostaje w ukryciu , to on przez swoją modlitwę, wyrzeczenia, cierpienia, przez ofiarowaną Komunię świętą , ewangelizuje , głosi Słowo Boże w ukryciu , katechizuje.

Naszą Misję niesiemy w naszych sercach, niesiemy wszędzie tam, gdzie jesteśmy obecni jako ludzie świeccy. W naszych sercach jest Karmel i przez nas jest on obecny w świecie. Tak jak matka myśli o swoich dzieciach , tak i my myślimy o swoich duchowych dzieciach , o kapłanach , a przez to myślimy o potrzebie zbawienia wszystkich z którymi spotykamy się na codzień. Zobowiązaniem Anioła Modlitwy jest codzienne odmawianie modlitwy do Matki Bożej Kapłanów.

Modlitwa do Matki Bożej Kapłanów

Maryjo , Matko Chrystusa Kapłana

Matko kapłanów na całym świecie.

Ty ukochałaś kapłanów w szczególny sposób

bo są oni żywym obrazem Twojego Jedynego Syna.

Przez całe swoje ziemskie życie pomagałaś Jezusowi,

a teraz wstawiasz się za nami w niebie.

Błagamy Cię , módl się za kapłanów !

Módl się do Ojca Niebieskiego,

"by posłał robotników na żniwo swoje"

Módl się, by nie zabrakło nam kapłanów,

którzy będą udzielać nam sakramentów,

będą wyjaśniać Ewangelię Chrystusa

i uczyć nas , jak stać się dziećmi Bożymi.

Maryjo , Ty sama uproś Boga Ojca,

by dał kapłanów , jakich nam potrzeba ,

bo Twoje Serce może wszystko u Niego wyprosić.

Uproś nam kapłanów , którzy będą święci.

Święta Teresa od Dzieciątka Jezus i jej charyzmat

teresa

 

Święta Teresa z Lisieux, we Francji zwana Małą Teresą - karmelitanka, której zakonne imię to Teresa od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza. Żyła w latach 1873-1897. Została kanonizowana 17 maja 1925 roku, przez papieża Piusa XI. Jest patronką Misji i Misjonarzy. 19 października 1997 roku została mianowana Doktorem Kościoła przez papieża Jana Pawła II.

Święta ta wskazała najkrótszą drogę do nieba. Jej geniusz wyrażał się w zrozumieniu istoty przesłania Ewangelii. Jej odwaga – w poważnym potraktowaniu prawdy o miłosierdziu Bożym. Wytyczoną przez siebie, najkrótszą drogę do nieba nazwała „małą drogą”. Na temat swojego pragnienia nieba napisała następujące słowa: „Dobry Bóg nie wzbudzałby pragnień, które nie mogą się spełnić, a zatem, pomimo że jestem tak mała, mogę pragnąć świętości. Co prawda, wzrastać – to dla mnie rzecz niemożliwa, muszę więc znosić siebie taką, jaką jestem, z wszystkimi swoimi wadami. Chcę jednak szukać sposobu, by dotrzeć do nieba małą drogą, prostą, krótką, małą drogą zupełnie nową". Teresa całkowicie zrewolucjonizowała nasz sposób pojmowania świętości, którą można osiągnąć przez: miłość, dziecięctwo, pokorę, ufność, wyrzeczenia, maleńkość.

Informacje misyjne

Sekretariat Misji św. Teresy Animatorka wrocławskiej wspólnoty

Parafia Podwyższenia Krzyża św. Misji św.Teresy

ul.Słomiana 2/4 Halina Zakrzewska

01-353 Warszawa tel. 690 332 072

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

26 września 2020r z okazji Jubileuszu 25 lecia powstania Misji św.Teresy w Polsce

odbyły się okolicznościowe uroczystości w Niepokalanowie.

Mszy św. przewodniczył bp.Tadeusz Pikus.

Copyright © 2016-2024 Parafia pw. Św. Henryka we Wrocławiu. All Rights Reserved. Powered by Perucki.pl