baner strona glowna

caritas logo 

To grupa ludzi, szczególnie żywo mających w pamięci słowa Chrystusa: „...wszystko co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych – mnieście uczynili”. Pragną oni żyć zgodnie z dewizą św. Jakuba Apostoła, który upominał: „...wiara bez uczynków martwa jest”.

Tak więc ich gorącej modlitwie w intencji parafian - szczególnie tych żyjących w niedostatku lub dotkniętych przez najróżniejsze życiowe biedy - towarzyszy czynna troska o pomoc materialną wszystkim potrzebującym. Angażują się oni w zbiórki pieniędzy i darów materialnych, dla dzieci i dorosłych zmagających się z trudną sytuacją życiową tak w naszej parafii jak i w całej diecezji.

Zespół Caritas przy parafii św. Henryka:

Małgorzata Skiba, przewodnicząca
Danuta Ścigaj, skarbnik
Ś.P. Alfreda Szczeblowska
Kazimiera Szustakiewicz
Regina Porucznik
Janina Jabłońska
Czesława Palewicz
Radosław Gałek


Lista nie jest zamknięta i nigdy nie będzie bowiem każdy kto wyrazi wolę współpracy zostanie mile przyjęty. Pomysłów na świadczenie miłosierdzia wobec ubogich na duszy i ciele mamy sporo. Zapraszamy do wspólnej służby w szeregach parafialnego zespołu Caritas. Obecnie pod opieką zespołu są 42 rodziny i osoby samotne.

Dyżury:
niedziele: w godz. 8.00 – 14.00

Spotkania zespołu:
Paczki żywnościowe wydajemy w I sobotę miesiąca od godz. 13.00 – 15.00

Pomagamy osobom bez środków do życia, chorym, samotnym, rodzinom wielodzietnym. Kryterium ekonomiczne to: 716,50 zł dla osoby samotnej i 526,50 zł dla jednego członka rodziny.

Opiekun: ks. proboszcz Krzysztof Mak

Copyright © 2016-2023 Parafia pw. Św. Henryka we Wrocławiu. All Rights Reserved. Powered by Perucki.pl