baner strona glowna

XIV NIEDZIELA ZWYKŁA - 03 lipca 2016 r.

W dniach 2-10 sierpnia na Jasną Górę będzie podążać XXXIV Piesza Pielgrzymka Wrocławska. Możemy w niej uczestniczyć na sposób duchowy poprzez łączność modlitewną z pielgrzymami i udział w nabożeństwach, jakie w dniach trwania pielgrzymki są odprawiane w naszym kościele codziennie po wieczornej Mszy św. Serdecznie na nie zapraszamy. Zapisy na Pielgrzymkę Duchową przyjmujemy w dniu dzisiejszym w Agendzie Książkowej. 

 

 

 

 

XIII NIEDZIELA ZWYKŁA - 26 Czerwca 2016 r. 

Myślą przewodnią dzisiejszej liturgii słowa jest wolność. W katechizmie możemy przeczytać, że jest to możliwość działania zakorzeniona w rozumie i woli. Trafną definicję wolności podaje dziś Święty Paweł, mówiąc, że jest ona postępowaniem według Ducha, czyli zgodnie z wolą Pana Boga. Tylko wtedy człowiek może osiągnąć prawdziwe szczęście. Przekonał się o tym prorok Elizeusz. O jego powołaniu usłyszymy w pierwszym czytaniu. Wolność jednak wymaga podjęcia konsekwentnego wysiłku, a niejednokrotnie poniesienia ofiary. Chodzi oczywiście o trud odnajdywania woli Boga i odwracania się od grzechu. Otwórzmy nasze serca na słowo Boże.

 

 

X NIEDZIELA ZWYKŁA - 05 Czerwca 2016 r. 

24N 10N OZ Zmarly z NainZarówno w pierwszym czytaniu, jak i w Ewangelii, usłyszymy dziś relacje o wskrzeszeniu dziecka i młodzieńca. Termin „wskrzesić” oznacza: przywrócić życie umarłemu lub też sprawić, że coś zaczyna ponownie istnieć. Mając na uwadze tę definicję, słuchajmy z uwagą Listu do Galatów. W nim bowiem również jest mowa o wskrzeszeniu. Nie chodzi w nim jednak o przywrócenie życia cielesnego, ale o nawrócenie Świętego Pawła, czyli o powstanie człowieka z grzechu, który zabija w nim życie Boże. Apostoł Paweł dzięki doświadczeniu obecności Boga, które przeżył pod Damaszkiem, na nowo zaczął żyć pełnią życia. Niech słowo Boże, które ma moc ożywić i wybawić człowieka, pomoże nam odwracać się od grzechu.

 

 

 

Copyright © 2016-2024 Parafia pw. Św. Henryka we Wrocławiu. All Rights Reserved. Powered by Perucki.pl