baner strona glowna

Wroclaw 1932 1934W ostatnich latach XIX w. parafia św. Henryka liczyła 13 tys. wiernych, zaś wg danych z roku 1906 na jej terenie mieszkało 16 218 katolików oraz 21 979 osób innych wyznań. Na terenie parafii znajdowały się liczne szkoły, w których proboszczowie i wikarzy nauczali religii.

 

 

 

 

 

Np. w roku 1907 prowadzono naukę religii w 7 szkołach powszechnych w 52 klasach dla 2725 dzieci katolickich.

W roku 1911 liczba szkół powszechnych wzrosła do 9, liczba klas do 56, a liczba dzieci do 3033, Ponadto uczono religii 112 katolickich uczniów uczęszczających do ewangelickiego gimnazjum. Tuż po I wojnie światowej parafia liczyła już 20 tys. wiernych, natomiast w roku 1928 - 21,5 tys. W ten sposób parafia nasza stała się jedną z największych w całej rozległej archidiecezji wrocławskiej, a wierni nie mogli w niedziele i święta pomieścić się w kościele św. Henryka, chociaż odprawiano 6 Mszy św. Zrodziło to problem podziału dotychczasowej parafii.

Dzięki staraniom proboszcza Herrmanna na początku roku 1928 ze środków parafialnych zakupiono w okolicy dzisiejszego kościoła Św. Ducha, ale nieco dalej w kierunku Tarnogaju, plac pod budowę kościoła i w rekordowo krótkim czasie wybudowano niewielki kościół z jedną kwadratową wieżą oraz budynek plebanii. Kościół ten otrzymał wezwanie Ducha Św. i został konsekrowany 20 stycznia 1929 r. jako kościół filialny parafii św. Henryka. Całkowite odłączenie rejonu Tarnogaju od naszej parafii nastąpiło z dniem 1 stycznia 1932, kiedy "Św. Duch" stał się samodzielną parafią liczącą 3600 wiernych. Jej pierwszym proboszczem był do końca II wojny światowej ks. Johannes Gulitz. Oblężenie Wrocławia w 1945 r. obróciło kościół w ruinę.

Po oddzieleniu się parafii Ducha Św. zadania duszpasterskie i tłok w kościele św. Henryka tylko przejściowo były mniejsze. Pod koniec lat 30-tych liczba wiernych przekroczyła 23 tys., a w r. 1941 osiągnęła nawet 25 tys. Zaprojektowano więc odłączenie od parafii terenów leżących na południe od ul. Kamiennej i utworzenie tam parafii św. Franciszka. W tym celu erygowano w r. 1941 ośrodek filialny obsługiwany przez wyznaczonego wikarego naszej parafii. Filia ta działała w oparciu o kaplicę na cmentarzu św. Maurycego na Skowroniej Górze (pomiędzy ul. Borowską i Spiską), gdzie odprawiano Msze Św. Udało się też uzyskać teren pod budowę kościoła św. Franciszka, wykonano projekt i zebrano znaczną sumę pieniędzy, ale trwająca wojna uniemożliwiła budowę.

Copyright © 2016-2023 Parafia pw. Św. Henryka we Wrocławiu. All Rights Reserved. Powered by Perucki.pl