baner strona glowna

malzenstwoDrodzy Narzeczeni!

 

"Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu" (KKK 1601)

 

Gratulujemy Wam Waszej decyzji o zawarciu Sakramentu Małżeństwa.

 

„Na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę:

dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną

i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało.

Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela!” 

(Mk 10,6-9)

 

 

Drodzy Narzeczeni!

Gratulujemy Wam Waszej decyzji o zawarciu Sakramentu Małżeństwa. Przed Wami ekscytujący czas z dużą ilością planowania i przygotowań! Choć potrzeba z minimum trzymiesięcznym wyprzedzeniem powiadomić parafię o zamiarze zawarcia małżeństwa co jest powszechną i wymaganą praktyką, aby zarezerwować dzień i godzinę w kościele, to zróbcie to wcześniej. Potrzebny będzie również czas na udział w katechezie przedmałżeńskiej i spokojne przygotowanie wszystkich dokumentów potrzebnych do zawarcia małżeństwa.

Pomocne informacje:

Miejscem załatwiania spraw przedślubnych jest parafia zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego. Jeśli ślub ma odbywać się w innej parafii, należy przedłożyć zgodę proboszcza parafii narzeczonej lub narzeczonego.

Rezerwacja dnia i godziny 

Datę i godzinę zawarcia sakramentu małżeństwa należy dokonać w parafii około 6 m-cy wcześniej.

Małżeństwo konkordatowe

Jeżeli narzeczeni chcą zawrzeć małżeństwo konkordatowe (tzn. kanoniczne, które po spełnieniu warunków koniecznych powoduje zaistnienie skutków cywilnych) to w Urzędzie Stanu Cywilnego swego miejsca zamieszkania proszą o wydanie „Zaświadczenia o braku przeszkód cywilnych w prawie polskim do zawarcia małżeństwa ze sobą”. To zaświadczenie wydawane jest w 3 egz. i jest ważne przez okres 3 m-cy od chwili wystawienia.

Narzeczeni zgłaszają się w kancelarii parafialnej najpóźniej na 3 miesiące przed datą planowanego ślubu. Rozmowa duszpasterska (ma stwierdzić czy nie ma przeszkód do ważnego zawarcia sakramentu małżeństwa).

 

DOKUMENTY DO ZAWARCIA SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA:

  • Dowody osobiste, paszporty lub inne publiczne dokumenty podające datę i miejsce urodzenia oraz zaopatrzone w fotografię.
  • Świadectwa chrztu narzeczonych (są ważne przez 6 miesięcy od daty wystawienia przez parafię Chrztu). Świadectwo Chrztu ma zawierać odpowiednią i aktualną adnotację, że jest ono wystawione do sakramentu małżeństwa oraz informację o dacie udzielenia sakramentu bierzmowania.
  • Świadectwo ukończenia katechizacji przedmałżeńskiej.
  • Dane osobowe 2 świadków: imię, nazwisko oraz adres zamieszkania oraz wiek. 
  • Zaświadczenie z USC.
  • Akt ślubu (jeśli wcześniej osoby zawarły już ze sobą związek cywilny).
  • Akt zgonu małżonka (wdowcy).

Zapowiedzi przedślubne.

Po spisaniu protokołu badania narzeczonych proboszcz kieruje zapowiedzi do wygłoszenia w parafiach narzeczonych. Wygłoszenie zapowiedzi (są trzykrotnie głoszone lub wywieszane w gablocie ogłoszeń przez trzy tygodnie) musi być koniecznie potwierdzone specjalnym świadectwem i odpowiednią treścią. Po tym okresie narzeczeni zgłaszają się po odbiór zapowiedzi, które następnie dostarczają do kancelarii, gdzie został spisany protokół.

Spowiedź przedślubna.

Narzeczonych przygotowujących się do zawarcia sakramentu małżeństwa obowiązują dwie spowiedzi przedślubne (spowiedź w co najmniej miesięcznym odstępie): „I” – po spisaniu protokołu i „II” – w czasie najbliższym przed ślubem. Przy spowiedzi należy zaznaczyć, że jest to „I” lub „II”  spowiedź przedślubna i poprosić spowiednika o potwierdzenie.

Poradnia życia rodzinnego. Narzeczeni udają się na trzy indywidualne spotkania w poradni życia rodzinnego (po wcześniejszym uzgodnieniu terminów spotkań).

W dniu zawarcia sakramentu małżeństwa zwyczajowo uprasza się o punktualne przybycie z 10-15 minutowym wyprzedzeniem. Do zakrystii świadkowie przynoszą ze sobą obrączki.

 

KATECHEZY DLA NARZECZONYCH

przygotowujące do zawarcia Sakramentu Małżeństwa


rozpoczną się w lutym 2024


Katechezy odbywają się w poniedziałki i niektóre środy o g. 19.30 na terenie plebanii  po lewej stronie kościoła.

Dokładne terminy spotkań:

    12.02        prowadzi kapłan      
    19.02        prowadzi kapłan      
     21.02       prowadzi doradca życia rodzinnego     

     26.02       prowadzi doradca życia rodzinnego      
     28.02       prowadzi doradca życia rodzinnego        
     4.03         prowadzi kapłan  

Integralną częścią katechez są trzy spotkania indywidualne w Poradni Rodzinnej.
Terminy zostaną podane w czasie katechez.


Zapisy na pierwszym spotkaniu 12.02

 

NIE TRZEBA SIĘ WCZEŚNIEJ ZAPISYWAĆ.

 

Warto przeczytać także:

O przygotowaniu i zawarciu małżeństwa w kościele katolickim 

Kodeks Prawa Kanonicznego (1055 - 1165 KPK)

www.spowiedz.katolik.pl

Przygotowanie narzeczonych do zawarcia Sakramentu Małżeństwa w Archidiecezji Wrocławskiej 

Copyright © 2016-2024 Parafia pw. Św. Henryka we Wrocławiu. All Rights Reserved. Powered by Perucki.pl