baner strona glowna

Fundament całego życia chrześciańskiego

„Chrzest jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów” (KKK 1213) 

 

 

Wskazania dla rodziców przed chrztem dziecka.  

   SPOWIEDŹ

 

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  OD 18.15 DO 18.25

NIEDZIELA

6.40-6.55

PODCZAS MSZY ŚW. O GODZ. 9, 11, 12.30, 18.30

19.40 - 19.55

 

I NA PROŚBĘ PENITENTA

komuniaEucharystia - źródło i szczyt całego życia chrześcijańskiego

„Zbawiciel nasz podczas Ostatniej Wieczerzy, tej nocy, kiedy został wydany, ustanowił eucharystyczną Ofiarę Ciała i Krwi swojej, aby w niej na całe wieki, aż do swego przyjścia, utrwalić Ofiarę Krzyża i tak umiłowanej Oblubienicy - Kościołowi powierzyć pamiątkę swej Męki i Zmartwychwstania: sakrament miłosierdzia, znak jedności, węzeł miłości, ucztę paschalną, w której pożywamy Chrystusa” (KKK1323)

  

  


 

 

 

namaszczenieSakrament uzdrowienia

 

„Przez święte chorych namaszczenie i modlitwę kapłanów cały Kościół poleca chorych cierpiącemu i uwielbionemu Panu, aby ich podźwignął i zbawił; zachęca, aby łącząc się dobrowolnie z męką i śmiercią Chrystusa, przysparzali dobra Ludowi Bożemu”. (KKK 1499)

 

Kiedy należy poprosić księdza z namaszczeniem do chorego?

kaplanstwo...w imieniu całego Kościoła 

 

"Sakrament święceń jest sakramentem, dzięki któremu posłanie, powierzone przez Chrystusa Apostołom, nadal jest spełniane w Kościele aż do końca czasów. Jest to więc sakrament posługi apostolskiej. Obejmuje on trzy stopnie: diakonat, prezbiterat i episkopat." (KKK 1536)

 

 

malzenstwoDrodzy Narzeczeni!

 

"Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu" (KKK 1601)

 

Gratulujemy Wam Waszej decyzji o zawarciu Sakramentu Małżeństwa.

pogrzebOstatnia Pascha chrześcijanina

 

Chrześcijański sens śmierci ukazuje się w świetle Misterium Paschalnego Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa, w którym złożyliśmy naszą jedyną nadzieję. Chrześcijanin, który umiera w Chrystusie Jezusie, „opuszcza to ciało i staje w obliczu Pana”. (KKK 1681) 

 

 

Copyright © 2016-2024 Parafia pw. Św. Henryka we Wrocławiu. All Rights Reserved. Powered by Perucki.pl