baner strona glowna

St. Heinrichskirche und Pfarrhaus, Breslau1895 1898W bieżącym roku mija 125 lat od chwili, gdy rzymskokatolicka parafia pod wezwaniem św. Henryka we Wrocławiu rozpoczęła duszpasterską działalność. Dla uczczenia tej rocznicy zostało przygotowane to opracowanie, które ma na celu nie tylko chronologiczne przypomnienie faktów związanych z powstaniem a następnie działalnością parafii, ale również ukazanie wysiłku zarówno duchownych, jaki osób świeckich przy odbudowie budynków oraz tworzeniu od podstaw nowej wspólnoty parafialnej po II wojnie światowej.

 

 

 

Wspólnota parafii św. Henryka była budowana od podstaw w wyniku jałtańskiego i poczdamskiego układu międzynarodowego, na mocy których to układów Polska powróciła na piastowskie ziemie, po wiekach odzyskane - jak to określił papież Jan XXIII.

Wieloletnie wysiłki zarówno kapłanów jak i osób świeckich, doprowadziły nie tylko do odbudowania samej świątyni, która odzyskała swoją dawną świetność, ale również do integracji wszystkich Polaków – mieszkańców parafii, którzy przybyli do Wrocławia ze wszystkich stron Polski, a nawet z różnych stron świata. Kilkudziesięcioletnia, konsekwentna i wytrwała praca przyniosła owoce; dzisiaj parafia św. Henryka stanowi zintegrowaną i prężną wspólnotę, w której już dorasta trzecie pokolenie, urodzone na terenie parafii i dla których to pokoleń jest to ziemia ojczysta.

Dopiero z perspektywy historycznej kilkudziesięciu lat widać ten ogromny wysiłek, jaki wniesiono w budowę wspólnoty parafialnej, a trzeba pamiętać, że odbywało się to w bardzo trudnych historycznie warunkach. Parafialnie ubogaceni głęboką wiarą, ufni w słuszne posłannictwo Słowa Bożego, z nadzieją patrzą w nadchodzące drugie stulecie parafii, oraz drugie tysiąclecie obecności chrześcijaństwa na Śląsku. Wierząc w moc błogosławieństwa Bożego, ufni w zbawienie poprzez wytrwałą pracę nad sobą i poprzez modlitwę, budują swoją przyszłość drogą wytyczoną przez Chrystusa. W tym miejscu składam wszystkim, którzy pomogli przy zbieraniu materiałów oraz przygotowaniu tego opracowania.

Copyright © 2016-2019 Parafia pw. Św. Henryka we Wrocławiu. All Rights Reserved. Powered by Perucki.pl