baner strona glowna

Fundament całego życia chrześciańskiego

„Chrzest jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów” (KKK 1213) 

 

 

Wskazania dla rodziców przed chrztem dziecka.  


„Prosząc o Chrzest dla waszego dziecka

przyjmujecie na siebie drodzy rodzice i chrzestni

obowiązek wychowania dziecka w wierze”.

Z liturgii chrzcielnej 

 

 

 

 

W naszej parafii sakrament Chrztu jest udzielany w niedzielę o godz. 12.30

Wskazania dla rodziców przed chrztem świętym dziecka:

Wszystkie sprawy związane z Sakramentem Chrztu dziecka w kancalarii zgłaszają i dopełniają formalności tylko rodzice lub prawni opiekunowie dziecka.

1. Katecheza dla Rodziców i Chrzestnych ma miejsce w I Niedzielę m-ca się w sali katechetycznej o godz. 16:00

2. Rodzice mają obowiązek zgłosić dziecko w kancelarii parafialnej przynajmniej trzy tygodnie przed chrztem, aby omówić sprawy związane z udzieleniem  sakramentu.

3. W kancelarii parafialnej rodzice przedkładają następujące dokumenty:

  • Akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego.
  • Świadectwo ślubu kościelnego rodziców dziecka.
  • Dane personalne chrzestnych: nazwisko, imię, wiek, wyznanie, i adres zamieszkania (jeśli kandydaci na chrzestnych pochodzą z innej parafii, przedstawiają zaświadczenie od ich proboszcza, które stwierdza że: są osobami wierzącymi, praktykującymi, przystępującymi do Sakramentów i mogą pełnić funkcję - godność chrzestnego-ej).

  

UWAGA!

By móc być dopuszczonym do przyjęcia zadania chrzestnego należy:

1. Być wyznaczonym przez przyjmującego chrzest, albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje i posiadać wymagane kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania.

2. Mieć ukończone 15 lat (biskup diecezjalny może określić inny wiek, a nawet proboszcz czy szafarz mogą dla słusznej przyczyny dopuścić wyjątek w tym względzie).

3. Być katolikiem, po I Komunii św., bierzmowanym, prowadzić życie zgodne z wiarą i odpowiadające tej ważnej funkcji jaką mają pełnić.

4. Są wolni od jakichkolwiek kar kanonicznych.

5. Nie są ojcem, matką przyjmującego chrzest.

6. Ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej, może być dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek chrztu.

7. Osoby niepraktykujące, osoby żyjące bez ślubu kościelnego, a także młodzież nie uczęszczająca na katechizację nie mogą być rodzicami chrzestnymi dziecka.

Warto przeczytać także:

Instrukcja w sprawie chrztu dzieci, których rodzice nie są związani kanonicznym małżeństwem

Instrukcja duszpasterska Episkopatu Polski o udzielaniu Sakramentu Chrztu św.dzieciom

Kodeks Prawa Kanonicznego (849-878KPK)

Czy można odmówić udzielenia Chrztu świętego? 

Copyright © 2016-2019 Parafia pw. Św. Henryka we Wrocławiu. All Rights Reserved. Powered by Perucki.pl