baner strona glowna

Fundament całego życia chrześciańskiego

„Chrzest jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów” (KKK 1213) 

 

 

Wskazania dla rodziców przed chrztem dziecka.  


„Prosząc o Chrzest dla waszego dziecka

przyjmujecie na siebie drodzy rodzice i chrzestni

obowiązek wychowania dziecka w wierze”.

Z liturgii chrzcielnej 

 

 

 

 

W naszej parafii sakrament Chrztu jest udzielany w każdą niedzielę o godz. 12.30

 

Wskazania dla rodziców przed chrztem świętym dziecka:

 

Wszystkie sprawy związane z Sakramentem Chrztu dziecka w kancalarii zgłaszają i dopełniają formalności tylko rodzice lub prawni opiekunowie dziecka.

 

1. Rodzice powinni zgłosić dziecko w kancelarii  przynajmniej trzy tygodnie przed chrztem.

 

2. W tygodniu poprzedzającym chrzest św. rodzice w kancelarii parafialnej przedkładają następujące dokumenty:

  • Akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego.
  • Dane personalne chrzestnych: nazwisko, imię, wiek, wyznanie, i adres zamieszkania 
  • Jeśli chrzestni nie mieszkają na terenie naszej parafii muszą uzyskać ze swojej parafii zamieszkania zaświadczenie do pełnienia funkcji chrzestnego

  

UWAGA!

 

By móc być dopuszczonym do przyjęcia zadania chrzestnego należy:

1. Być wyznaczonym przez przyjmującego chrzest, albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje i posiadać wymagane kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania.

2. Być katolikiem, po I Komunii św., bierzmowanym, prowadzić życie zgodne z wiarą i odpowiadające tej ważnej funkcji jaką mają pełnić.

3. Są wolni od jakichkolwiek kar kanonicznych.

4. Nie są ojcem, matką przyjmującego chrzest.

5. Osoby niepraktykujące, osoby żyjące bez ślubu kościelnego, a także młodzież nie uczęszczająca na katechizację nie mogą być rodzicami chrzestnymi dziecka.

 

Warto przeczytać także:

Instrukcja w sprawie chrztu dzieci, których rodzice nie są związani kanonicznym małżeństwem

Czy można odmówić udzielenia Chrztu świętego? 

Copyright © 2016-2024 Parafia pw. Św. Henryka we Wrocławiu. All Rights Reserved. Powered by Perucki.pl