baner strona glowna

Fundament całego życia chrześciańskiego

„Chrzest jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów” (KKK 1213) 

 

 

Wskazania dla rodziców przed chrztem dziecka.  


„Prosząc o Chrzest dla waszego dziecka

przyjmujecie na siebie drodzy rodzice i chrzestni

obowiązek wychowania dziecka w wierze”.

Z liturgii chrzcielnej 

 

 

 

 

W naszej parafii sakrament Chrztu jest udzielany w niedzielę o godz. 12.30

Wskazania dla rodziców przed chrztem świętym dziecka:

Wszystkie sprawy związane z Sakramentem Chrztu dziecka w kancalarii zgłaszają i dopełniają formalności tylko rodzice lub prawni opiekunowie dziecka.

1. Katecheza dla Rodziców i Chrzestnych ma miejsce w I Niedzielę m-ca się w sali katechetycznej o godz. 16:00

2. Rodzice mają obowiązek zgłosić dziecko w kancelarii parafialnej przynajmniej trzy tygodnie przed chrztem, aby omówić sprawy związane z udzieleniem  sakramentu.

3. W kancelarii parafialnej rodzice przedkładają następujące dokumenty:

  • Akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego.
  • Świadectwo ślubu kościelnego rodziców dziecka.
  • Dane personalne chrzestnych: nazwisko, imię, wiek, wyznanie, i adres zamieszkania (jeśli kandydaci na chrzestnych pochodzą z innej parafii, przedstawiają zaświadczenie od ich proboszcza miejsca zamieszkania, które stwierdza że: są osobami wierzącymi, praktykującymi, przystępującymi do Sakramentów i mogą pełnić funkcję - godność chrzestnego-ej).

  

UWAGA!

By móc być dopuszczonym do przyjęcia zadania chrzestnego należy:

1. Być wyznaczonym przez przyjmującego chrzest, albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje i posiadać wymagane kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania.

2. Mieć ukończone 15 lat (biskup diecezjalny może określić inny wiek, a nawet proboszcz czy szafarz mogą dla słusznej przyczyny dopuścić wyjątek w tym względzie).

3. Być katolikiem, po I Komunii św., bierzmowanym, prowadzić życie zgodne z wiarą i odpowiadające tej ważnej funkcji jaką mają pełnić.

4. Są wolni od jakichkolwiek kar kanonicznych.

5. Nie są ojcem, matką przyjmującego chrzest.

6. Osoby niepraktykujące, osoby żyjące bez ślubu kościelnego, a także młodzież nie uczęszczająca na katechizację nie mogą być rodzicami chrzestnymi dziecka.

Warto przeczytać także:

Instrukcja w sprawie chrztu dzieci, których rodzice nie są związani kanonicznym małżeństwem

Instrukcja duszpasterska Episkopatu Polski o udzielaniu Sakramentu Chrztu św.dzieciom

Kodeks Prawa Kanonicznego (849-878KPK)

Czy można odmówić udzielenia Chrztu świętego? 

Copyright © 2016-2019 Parafia pw. Św. Henryka we Wrocławiu. All Rights Reserved. Powered by Perucki.pl